- parafiaszalowa

Parafia Rzymskokatolicka w Szalowej
Kościół pod wezwaniem
Św. Michała Archanioła
Przejdź do treści

Menu główne:

Michał Archanioł, hebr. ????? [Mîcha-’e-l], gr. ?????? [Michaél], łacMíchaël, arab. ??????? [Mika'il], scs. Archistratig Michaił - jeden z archaniołów stojących przed obliczem Boga. Imię Mikael znaczy „któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Panu Bogu i namówił do buntu część aniołów, wtedy wystąpił archanioł Michał i z okrzykiem „Któż jak Bóg" wypowiedział wojnę szatanowi.Michal-z kula

Pismo Święte wspomina pięć razy Michała. Trzykrotnie w proroctwie Daniela, raz w Liście Św. Judy i raz w Apokalipsie, oraz dwukrotnie – nie wymieniając jego imienia kiedy ukazuje się Jozuemu jako wódz wojsk Pana (Joz 5, 13) i kiedy św. Paweł zapowiada powtórne przyjście Chrystusa (1 Tes 4,16).

W Księdze Daniela czytamy: „Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt” (Dn 10, 13). Autor natchniony rozwija myśl zapoczątkowaną przez proroka Zachariasza, że jednostki, społeczności, narody mają swoich duchowych opiekunów. Pierwszym pośród nich jest Michał. Tak mówi Prorok o wstawiennictwie i potędze Michała Archanioła. „Oznajmię tobie, co jest napisane w Księdze Prawdy. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim, z wyjątkiem waszego księcia, Michała” (Dn 10, 21) i „W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze” (Dn 12, 1).

W Nowym Testamencie wzmianka o Michale nawiązuje do apokryficznej legendy: „Gdy zaś Archanioł Michał, tocząc rozprawę z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: Pan niech cię skarci!” (Jud 9). Najbardziej znany tekst o Michale pochodzi jednak z Apokalipsy: „I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok [...] ale nie przemógł” (Ap 12, 7-8).

Michal-ze smokiemWalkę tę wszczyna Smok, który ma do dyspozycji dwie bestie: bałwochwalcze mocarstwo - przemoc i fałszywego proroka - symbol walki ideologicznej i kłamliwej propagandy. Obie bestie są narzędziami Smoka w walce z Niewiastą - Kościołem. Walka trwa od początku aż do końca świata i obejmuje wszystkie napaści i porażki szatana.

Kult religijny św. Michała istnieje nieprzerwanie od początku chrześcijaństwa.

Przez pisarzy kościelnych nazwany księciem aniołów, archaniołem, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. Wstawia się u Boga za ludźmi, jest aniołem stróżem ludu chrześcijańskiego. Stoi u wezgłowia umierających, którym następnie towarzyszy w drodze do wieczności. Jest nazywany życzliwym Aniołem Śmierci, ponieważ przynosi nam oswobodzenie i nieśmiertelność. Jest Aniołem Końcowego Rachunku i Ważącym Ludzkie Dusze. Patron kaplic cmentarnych. Artyści przedstawiają go z wagą do odmierzania dobrych uczynków. Zaś symbolem dobrych uczynków jest złoto i dlatego jest też patronem złotników i rytowników.

Innym atrybutem Archanioła Michała jest ognisty miecz. Ogień symbolizuje spalanie rzeczy tymczasowych i przejściowych, dzięki czemu tylko czyste wewnętrzne światło może oświetlać nam drogę.Michal-z waga

W Piśmie Świętym nie wymieniono żadnego innego archanioła poza Michałem. Stąd wyciągany jest wniosek, że zastosowanie rodzajnika określonego w oryginalnym tekście greckim w 9 wersecie Listu Św. Judy sugeruje, że ten tytuł przysługuje tylko Michałowi. Tradycyjnie jednak przyjmuje się istnienie siedmiu archaniołów ponieważ Rafał powiedział Tobiaszowi, że jest jednym z siedmiu, którzy stoją przed tronem Boskim. Tych siedmiu niewątpliwie ma inny status niż reszta aniołów, dlatego uważa się ich wszystkich za archaniołów. Warto jednak o tym pamiętać, że ani Rafał ani Gabriel nie są w Biblii nazwani archaniołami, tylko ten jeden - Michał.

W ikonografii zachodniej św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy oraz jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus - "Któż jak Bóg" oraz waga.

W odróżnieniu od większości duchów niebieskich, uznawanych za symbole łagodności i dobroci, św. Michał Archanioł jest aniołem walczącym. Na licznych wizerunkach przedstawiany jest w zbroi i z mieczem lub oszczepem w dłoni. Nieustannie zmaga się ze złem.

Najsłynniejszym miejscem związanym ze św. Michałem Archaniołem jest Sanktuarium Monte Sant'Angelo sul Gargano w prowincji Foggia we Włoszech.


Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Michała Archanioła

38-331 Szalowa, Szalowa 14

tel. +48 18 352 24 14
stat4u
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego